ZALOGUJ
 
jako Użytkownik »

jako Opiekun »

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu turturi.com

1. Definicje

Ochrona Twoich danych jest dla nas bardzo ważna. W naszej Polityce Prywatności informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez naszą firmę. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną osobą fizyczną. Przetwarzanie oznacza wszelkie operacje dotyczące danych osobowych. Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych jest Administrator.

2. Odpowiedzialność

Administratorem przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
Web and Art sp. o.o.
ul. Jawornicka 8
60-161 Poznań
e-mail: kontakt[at]turturi.com

3. Zakres przetwarzania

Zbieramy dane osobowe wyłącznie w celu kontaktu z klientami. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (z 10.05.2018).

Przetwarzane przez nas dane osobowe to: imię, nazwisko, tytuł, płeć, adres, numer telefonu, adres e-mail, firma, dział firmy, stopnie naukowe).

Gdy odwiedzasz naszą witrynę, zbieramy następujące informacje:
- data, godzina i czas trwania dostępu,
- wywołania (nazwy odwiedzanych stron i plików),
- adres IP,
- adres referencyjny URL,
- nazwę usługodawcy,
- ilość przesyłanych danych,
- system operacyjny/dane o przeglądarkach.

Nie przetwarzamy danych osobowych związanych z:
- numerami dowodu osobistego/paszportu,
- dochodami,
- cechami kulturowymi,
- danymi wrażliwymi.

Przetwarzanie danych w kontekście plików cookies i śledzenia użytkowników ogranicza się do podstawowych plików cookie.

4. Konta użytkowników

Osoby rejestrujące konta w turturi.com muszą podać imię oraz e-mail. Tylko te dane podlegają przetwarzaniu na potrzeby udostępnienia rozszerzonej funkcjonalności turturi.com. Rozszerzona funkcjonalność polega na tworzeniu zestawu ulubionych obiektow i wystaw, a także kotrzystaniu z własnych prefencji w wyszukiwaniu.

W ramach logowania umożliwiamy dostęp za pomocą interfejsów Google i Facebook. Podczas tego procesu przetwarzaene są te same dane osobowe (imię i e-mail).

Dane użytkowników przetwarzane są wyłącznie na potrzeby udostępnienia rozszerzonej funkcjonalności.

5. Osoby trzecie

Nie zlecamy przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim. Nie udostępniamy im również w żaden sposób danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Twoje prawa

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że:
- możemy wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami,
- lub Twoje dane osobowe są wykorzystywane do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń prawnych.

W innym przypadku Twoja prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie.

Zapewniamy pełne prawo dostępu do zgromadzonych danych osobowych i łatwego korzystania z tego prawa w rozsądnych odstępach czasu, aby mieć świadomość przetwarzania i móc zweryfikować zgodność z prawem przetwarzania.

Data aktualizacji: 16.06.2023