ZALOGUJ
 
jako Użytkownik »

jako Opiekun »

Obiekty, Wystawy, Atrakcje: Bydgoszcz

Bydgoszcz X

liczba wyników: 86

72
obiekty
13
wystawy
0
wydarzenia
1
atrakcje

tematyka
tematyka

typ obiektu
typ obiektu
Muzeum Wojsk Lądowych
Muzeum, propozycje dla Ciebie: 3
poziom turturi
Muzeum gromadzi zabytki związane z historią wojsk lądowych poczynając od średniowiecza, przez wojny XVII wieku, powstania narodowe, walki o granice w latach 1918-1921, II wojnę światową po udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych i stabilizacyjnych na całym świcie. Szczególną uwagę muzeum kładzie na dzieje II wojny światowej przedstawiając eksponaty ze wszystkich pól bitewnych, na...
Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie
Wystawa stała
Wystawa odznak
Wystawa stała
Od Cedyni do Karbali
Wystawa stała
Ekspozycja zewnętrzna
Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy
Muzeum, propozycje dla Ciebie: 2
poziom turturi
Jedyne takie muzeum. Nasze muzeum to miejsce dla Ciebie i całej Twojej rodziny. Wizytę rozpoczynacie od zrobienia własnego mydełka (tak, na koniec wizyty jest całe Twoje! ;). A po warsztatach mydlanych, czeka na Was przewodnik z masą toaletowych ciekawostek i opowieścią o cuchnącej historii higieny. Liczba biletów na każde zwiedzanie Muzeum jest ograniczona. Tylko wcześniejszy zakup...
Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie
Wystawa stała
Zwiedzanie muzeum + warsztaty mydlarskie
Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
biblioteka
poziom turturi
Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, pełniącą zadania dydaktyczne, naukowe i usługowe. Z jej zasobów korzystają zarówno studenci, naukowcy, jak również mieszkańcy miasta i regionu. W skład systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni wchodzi Biblioteka Główna oraz Biblioteka Psychologiczna. Zbiory mają charakter uniwersalny i...
Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ogrody botaniczne, propozycje dla Ciebie: 1
poziom turturi
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to wyspa zieleni w silnie zurbanizowanym centrum miasta. Historia Ogrodu sięga roku 1930, kiedy otwarty został jako Szkolny Ogród Botaniczny. Po II wojnie światowej zyskał na powierzchni i znaczeniu, stając się Miejskim Ogrodem Botanicznym. Rozwój działalności naukowej pozwolił na włączenie Ogrodu w 1951 roku do Instytutu...
Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie
Atrakcja
Ogród botaniczny
Zbiory Archeologiczne - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Muzeum, propozycje dla Ciebie: 2
poziom turturi
Budynek powstał po 1789 roku w związku z realizacją zespołu przemysłowego na terenie Wy­spy Młyńskiej, wznoszonego równolegle z budową Kanału Bydgo­skiego. Budynek pełnił funkcję spichrza przeładunkowego i magazy­nu zbóż dla pobliskich młynów. Po 1945 roku przeszedł na własność Skarbu Państwa, do 1974 roku pozostając w dzierżawie Państwowych Zakładów Zbożowych. Wielokrotnie remontowany, w 1979...
Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie
Wystawa stała
Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów
Wystawa stała
W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic.
Gdańska 4 - Gmach Główny - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Muzeum, propozycje dla Ciebie: 2
poziom turturi
Chcemy, by odnowiony i rozbudowany gmach główny Muzeum Okręgowego, ulokowany przy reprezentacyjnej ulicy Bydgoszczy, stał się na powrót jej wizytówką. Realizacja projektu pozwoliła nam uchronić dziedzictwo kulturalne naszego miasta i przywrócić dawną świetność, pochodzącemu z XVII wieku, zabytkowemu budynkowi. Naszym celem było również ułatwienie dostępu do dóbr kultury i sztuki szerszemu...
Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie
Wystawa stała
Jan Stanisławski i uczniowie z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków
Wystawa stała
OBRAZY NIE– / RZECZYWISTOŚCI
Exploseum - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Muzeum, propozycje dla Ciebie: 1
poziom turturi
Budynki produkcyjne i magazynowe wznoszono najczęściej w konstrukcji szkieletowej, złożonej z żelbetowych slupów przykrytych rozłożystym, płaskim dachem. Przestrzenie międzysłupowe wypełniano cegłą. Zadaniem lekkich, ceglanych ścian było przejęcie w razie eksplozji fali uderzeniowej, co dawało szansę uniknięcia całkowitego zniszczenia budynku i możliwość przywrócenia produkcyjności w...
Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie
Wystawa stała
Wystawa stała
Spichrze nad Brdą - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Muzeum, propozycje dla Ciebie: 1
poziom turturi
W 1964 r. Muzeum uzyskało 2 spichrze stojące przy ul. Grodzkiej pod numerami 9 i 11. Wchodziły one w skład kompleksu 5 spichrzy stojących między ul. Grodzką a rzeką Brdą. Magazyny zbożowe powstały w ostatniej dekadzie XVIII wieku. Są to budowle o tzw. konstrukcji szachulcowej, charakteryzującej się drewnianym szkieletem z ceglanymi wypełnieniami pól. Od początku swego istnienia pełniły one...
Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie
Wystawa stała
Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy
Europejskie Centrum Pieniądza - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Muzeum
Obiekt tymczasowo niedostępny
poziom turturi
Kamienica z przełomu XVIII i XIX wieku, o cechach klasycyzującego, późnego baroku. Została wzniesiona przypuszczalnie na miejscu jed­nego z obiektów dawnej Mennicy bydgoskiej, do 1996 roku pełniąc funkcję domu mieszkalnego dla pracowników administracji młynów. W 1945 roku stała się własnością Skarbu Państwa, a w latach 90. XX wieku została przejęta przez Miasto Bydgoszcz. W 2009 roku, po...
Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie
Obiekt tymczasowo niedostępny
Wystawa stała
Skarb Bydgoski
Dom Leona Wyczółkowskiego - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Muzeum
Obiekt tymczasowo niedostępny
poziom turturi
Budynek powstał w latach 1899-1902 jako obiekt mieszkalny dla członków zarządu Młynów Rothera; do 1908 zrealizowa­no towarzyszące zabudowania gospodarcze. Jest przykładem stylu neoromantycznego, typowego dla przełomu XIX/XX wieku. Po II wojnie światowej został przejęty przez Skarb Państwa i przekazany w dzierżawę Państwowym Zakła­dom Zbożowym, zachowując jednak funkcję mieszkalną. W 1975 roku...
Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie
Obiekt tymczasowo niedostępny
Wystawa stała
Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)