ZALOGUJ
 
jako Użytkownik »

jako Opiekun »

Obiekty, Wystawy, Atrakcje: lubelskie

lubelskie X

liczba wyników: 810

695
obiekty
112
wystawy
0
wydarzenia
3
atrakcje

tematyka
tematyka

typ obiektu
typ obiektu
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Muzeum, propozycje dla Ciebie: 11
poziom turturi
Późnobarokowa rezydencja magnacka, dawna siedziba arystokratycznych rodów Bielińskich i Zamoyskich, obecnie jeden z najlepiej zachowanych zespołów pałacowych w Europie. Wnętrza pałacowe w stylu Drugiego Cesarstwa zawierają autentyczne wyposażenie z przełomu XIX i XX w., w większości zachowane po rodzinie Zamoyskich. Kaplica pałacowa zaprojektowana została na wzór kaplicy królewskiej w...
Kamionka, Lubelskie
Wystawa stała
Galeria Sztuki Socrealizmu
Wystawa stała
Pałac
Wystawa stała
Kaplica
Wystawa stała
Pokój księdza Stefana Wyszyńskiego
Wystawa stała
Powozownia
Wystawa stała
Rodzinny album
Wystawa stała
Lapidarium
Wystawa stała
Kozłówka na osi czasu
Atrakcja
Pokój dla dzieci
Atrakcja
Park
Atrakcja
Pokój zagadek
Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Muzeum, propozycje dla Ciebie: 11
poziom turturi
Siedzibą Muzeum jest zabytkowe kolegium pojezuickie wzniesione w latach 1695 - ok. 1740. Kolegium wchodzi w skład zespołu zabudowań usytuowanych na południowy - zachód od rynku miejskiego. Trzy skrzydła budynku wraz z przyległym kościołem pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego tworzą czworobok z wewnętrznym wirydarzem pośrodku. Dostęp do wirydarza umożliwia brama przejazdowa usytuowana w...
Krasnystaw, Lubelskie
Wystawa stała
Kultura materialna wsi krasnostawskiej
Wystawa stała
Zamek i dwór w Krupem
Wystawa stała
Krasnystaw w malarstwie Antoniego Teslara
Wystawa stała
Pradzieje Krasnegostawu i okolic
Wystawa stała
Historia Krasnegostawu i okolic XIV - XX w.
Wystawa stała
Najciekawsze odkrycia archeologiczne z Kransegostawu
Wystawa stała
Rekonstrukcja kuźni z XIX/XX w.
Wystawa stała
Rekonstrukcja kuchni dworskiej z XIX w.
Wystawa stała
Portret polski XVII - XIX w.
Wystawa stała
Rzemiosło artystyczne XVIII - pocz. XX w.
Wystawa stała
Wyposażenie izby wiejskiej XIX/XX w.
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
Muzeum, propozycje dla Ciebie: 7
poziom turturi
Muzeum Wsi Lubelskiej malowniczo położone w dolinie rzeki Czechówki, jest jednym z największych skansenów w Polsce. Prezentuje kulturową różnorodność województwa, dzięki połączeniu bogatej kolekcji architektury i eksponatów z troską o niematerialne dziedzictwo regionu. W sposób kompleksowy gromadzi przedmioty związane z dawnym życiem wsi, dworów oraz miasteczek, ale też utrwala wiedzę na temat...
Lublin, Lubelskie
Wystawa stała
Wyżyna Lubelska
Wystawa stała
Miasteczko
Wystawa stała
Zespół dworski
Wystawa stała
Nadbuże
Wystawa stała
Podlasie i Polesie Lubelskie
Wystawa stała
Powiśle
Wystawa stała
Roztocze
Galeria 72 - Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
Muzeum, propozycje dla Ciebie: 2
poziom turturi
Zbiory Muzeum Ziemi Chełmskie obejmują około 20 tysięcy eksponatów, z których co roku wybrana część prezentowana jest na wystawach stałych i czasowych. Placówka nasza odgrywa znaczącą rolę w życiu kulturalnym Chełma i regionu. Prowadzi szeroką działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową, starając się w miarę posiadanych możliwości powiększać swoje zbiory poprzez darowizny, badania własne...
Chełm, Lubelskie
Wystawa stała
Chełmska bezpieka i jej ofiary
Wystawa stała
Tradycje kolejowe Chełma – Dworzec Główny PKP w Chełmie
Muzeum Czartoryskich w Puławach
Muzeum, propozycje dla Ciebie: 1
poziom turturi
Zapraszamy do miejsca, gdzie narodziło się polskie muzealnictwo! Muzeum Czartoryskich w Puławach kontynuuje tradycje pierwszego polskiego muzeum – Świątyni Sybilli założonego w tym mieście przez księżną Izabelę z Flemingów Czartoryską w 1801 roku. W najpiękniejszych wnętrzach pałacu książąt Czartoryskich prezentowane są niezwykłe w swej różnorodności eksponaty gromadzone od końca XVIII...
Puławy, Lubelskie
Wystawa stała
Ojczyzno! Niechaj Cię uwiecznię!
Muzeum Sakralne Kolegiaty Zamojskiej
Muzeum, propozycje dla Ciebie: 1
poziom turturi
Muzeum Sakralne Katedry Zamojskiej utworzone zostało w 1987 r., w pomieszczeniach dawnej siedziby dziekanów Kapituły Zamojskiej, zwanej Infułatką. W 2019 r., po zakończeniu prac remontowo-konserwatorskich budynku Wikarówki, zbiory Muzeum Sakralnego zostały przeniesione do zabytkowego Domu Wikariuszy, tworząc ekspozycję Skarbiec Historii, Sztuki i Nauki . Dom Wikariuszy kolegiackich...
Zamość, Lubelskie
Wystawa stała
Skarbiec Historii, Sztuki i Nauki
Warsztat fotograficzny, Zaułek Hartwigów - Warsztaty Kultury w Lublinie
miejsca wydarzeń kulturalnych
poziom turturi
Warsztat Fotograficzny Warsztatów Kultury to miejsce poświęcone szlachetnym technikom fotografii, w którym można poznać tajniki różnych metod fotografii analogowej, dowiedzieć się jak wyglądała praca fotografa i laboranta przełomu XIX i XX wieku, zamówić indywidualny portret, czy też kupić fotografię pejzażową. Czy można wymarzyć sobie warsztat fotograficzny w miejscu równie pięknym i...
Lublin, Lubelskie
Warsztaty Kultury w Lublinie
dom kultury
poziom turturi
Jesteśmy sercem i umysłem wszelakich otwartych i nieszablonowych wydarzeń kulturalnych w Lublinie. Propagujemy praktykę „kultury czynnej”. Prowadzimy długofalowe programy rozwoju, oparte na wspólnocie lubelskich operatorów i odbiorców kultury, działających razem i wspierających się wzajemnie. Tworzymy wydarzenia kulturalne, które są: nowoczesne, interaktywne, interdyscyplinarne i...
Lublin, Lubelskie
Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
Muzeum, propozycje dla Ciebie: 9
poziom turturi
Muzeum znajduje się w wieży bramnej i oficynie zachodniej byłego zespołu pałacowo–obronnego Radziwiłłów. Niedawno udostępniona została również wieżyczka wschodnia z cennymi siedemnastowiecznymi sgraffitami w kopule. Początkowo Muzeum gromadziło głównie zabytki z dziedziny kultury ludowej materialnej i duchowej Podlasia. Dzięki zakupom uformowano tematyczną kolekcję malarstwa polskiego pod...
Biała Podlaska, Lubelskie
Wystawa stała
Archeologia na pograniczu podlasko-poleskim
Wystawa stała
Archeologia na bialskim zamku
Wystawa stała
Ogrody. Twórczość Bazylego Albiczuka
Wystawa stała
Przedstawienia dewocyjne w zbiorach etnograficznych
Wystawa stała
Kultura ludowa Południowego Podlasia
Wystawa stała
Ikona - święta tajemnica
Wystawa stała
Konie, jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie polskim XIX i XX wieku
Wystawa stała
Historia miasta w latach 1795 – 1939
Wystawa stała
Biała za czasów Radziwiłłów
Muzeum Narodowe w Lublinie
Muzeum, propozycje dla Ciebie: 9
poziom turturi
Pomysłodawcą utworzenia instytucji muzealnej w Lublinie był wybitny etnograf i językoznawca Hieronim Łopaciński (1860-1906). Z jego inicjatywy w 1901 roku w Lublinie zostały zorganizowane dwie wystawy, które stanowiły zaczątek przyszłego muzeum. W latach 2018-2021 realizowano prace na zamku lubelskim, ktore objęły gruntowną przebudowę skrzydła północnego, a także modernizację w częściach...
Lublin, Lubelskie
Wystawa stała
Wieża zamkowa – Donżon
Wystawa stała
Galeria Malarstwa Polskiego XIX-XX wieku
Wystawa stała
Grupa Zamek i Awangarda
Wystawa stała
Galeria Sztuki Zdobniczej i Malarstwa Europejskiego od XVI do XX wieku
Wystawa stała
Historia uzbrojenia i malarstwo batalistyczne
Wystawa stała
Śladami przeszłości. Najdawniejsze dzieje ziemi lubelskiej
Wystawa stała
Monety i Medale na Ziemiach Polskich od X do XX wieku
Wystawa stała
Tamara Łempicka – ponad granicami
Wystawa stała
Kaplica Trójcy Świętej